Journalistikk handler om å få frem hva som skjer, både i lukkede og åpne fora. Dette var et slikt tilfelle, og innholdet i saksfremlegget var så oppsiktsvekkende at det i vår redaksjon ikke var noen tvil om hvorvidt det skulle publiseres.

Leder Jan Fredriksen ble kontaktet før publisering for en kommentar. Han sa at han på det tidspunkt ennå ikke hadde sett saksfremlegget, og måtte få sette seg inn i saken først. Han skulle ringe tilbake så raskt som mulig, men det gjorde han ikke.

Selv om vi forstår at ledelsen i Nordland Fylkes Fiskarlag ikke setter pris på vår publisering, stiller vi oss uforstående til hvordan vår artikkel fremstår som brudd på presseetikkens regler. Vi ser ikke at Steinar Jonassen hekter sin påstand på konkrete paragrafer i Vær Varsom-plakaten, men heller karakteriserer vår journalistikk som noe som hører hjemme på «et unevnelig sted».

Det er harde ord. Styreleder fikk også utløp for sine følelser i vårt forsøk på et intervju tirsdag denne uken. Han avviste å kommentere saken i det hele tatt overfor Kyst og Fjord. Vi spurte ham i den samtalen om Nordland Fylkes Fiskarlag herved innleder en generell boikott overfor vår avis. Det benektet han.

Vi noterer oss imidlertid at innlegget vi her bes om å kommentere ikke er sendt vår redaksjon, selv om det tar for seg innlegg som er publisert også i vår avis.