Jeg kan forsikre om at ingen næringer er utelatt i regjeringens arbeid med å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Torsdag markerte vi startskuddet for eksportsatsingen «Hele Norge eksporterer», og fiskeri og sjømatnæringen skal selvsagt være en del av denne satsingen.

Debattinnlegg

Innlegget er skrevet av næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) som et svar på debattinnlegget til Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, og Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag, der de etterlyser posisjonen til sjømatnæringen i den nye eksportreformen.

Gjennom etablering av Nasjonalt Eksportråd og tilhørende sekretariat etablerer vi et samarbeid hvor myndighetene, næringslivet og partene i arbeidslivet samarbeider i hele økosystemet rundt eksportsatsingen. Når vi lanserte de første strategiske eksportfremmesatsingene om havvind og mer og grønnere maritim eksport handlet dette om at Nasjonalt Eksportråd har jobbet frem forslag om dette, som vi raskt kunne beslutte å gå videre med.

Det er også viktig å huske at vi allerede har en egen eksportfremmeaktør på sjømatområdet, nemlig Norges sjømatråd, som utelukkende arbeider med å markedsføre norsk sjømat i utlandet med et budsjett på om lag 400 millioner kroner.