0545 på morgenen gir Værvarslinga på Vestlandet alle som vil høre på en grundig gjennomgang av været i Norge. Det starter med observasjoner kysten rundt, fra Oslofjorden i sør til Vardø langt i nordøst. Her får vi vindstyrke, temperaturer og bølgekarakteristikk (bølgehøyde). Før fikk vi bølgehøyder i meter fra 0 og oppover. For et noen år siden gikk man over til begreper – det jeg her kaller bølgekarakteristikk. Man starter på havblikk. Så går det oppover, via moderat hav til opprørt hav. Videre til veldig opprørt hav og ender opp med ekstremt opprørt hav.

Som kystboer og fisker har jeg hatt mye nytte og glede av dette værvarselet. Det minner meg også på hvor langt og variert det flotte landet vårt er.

Jeg har vært medlem i Norges Fiskarlag siden 1973. Jeg satt i Landsstyret i Fiskarlaget i 19 år og ble høsten 2019 votert inn som æresmedlem. Jeg bruker værbildet ovenfor i et forsøk på å gi organisasjonspolitikk i Norges Fiskarlag et sjønært bilde. Det er ikke alltid så enkelt.

Det er ikke enkelt å favne over en medlemsmasse med den bredden Norges Fiskarlag er bygd på. Fra sjarkfiskeren til trålrederen. Fra å skulle ta hensyn til interesser som spenner fra fjordfiske til fjerne havområder.

Norges Fiskarlag har opplevd og overlevd mange stormer. Ekstremt opprørt hav har man ikke vært i så langt, men både vindstyrken og bølgehøyden har variert. Stormen kom opp til bølgehøyde opprørt hav da Fiskarlaget Nord i fjor høst vedtok å melde seg ut av Norges Fiskarlag. Jeg var der som gjest – en av mange.

En grunn til at Norges Fiskarlag har kommet i havn etter alle stormer før, er at man har hatt dyktig ledelse, som blant annet gjennom diplomati, har evnet å få mannskapet til å se gevinsten med å gå for det – for det i lag å komme i havn.

De som var til stede på årsmøtet i Fiskarlaget Nord i fjor høst, opplevde ikke at diplomati ble brukt av lederen av Norges Fiskarlag – tvert imot. Han framsto mer som ett polart lavtrykk på talerstolen. En av delegatene sa at hvis tvilen hadde vært der, forsvant den etter å ha hørt lederens innlegg.

Utad kan det synes som om ledelsen i Fiskarlaget kun har en hovedstrategi – å idiotforklare ledelsen i Fiskarlaget Nord. Altså at årsaken til bråket er deres. Det er jo bare tull og det har man heller ikke lyktes med.

Fiskarlaget Nord meldte seg ut – mot en stemme. Slik Mønsterlovene for Norges Fiskarlag er utformet, er det likevel handlingsrom til å ordne opp. Den formelle tida er faktisk helt fram til senhøsten 2023. Så er det nok i denne stormen som i andre stormer – at kommer man skjevt ut i starten – så kan det fort bli verre.

Verre har det også blitt. Nå på nyåret har det kommet ut at det også stormer i Nordland Fylkes Fiskarlag. Det er stor uenighet. Daglig leder sluttet på dagen og styrets leder raderer protokoller – sies det. Det ulmer også lenger sør i fiskarlagssystemet. Man er åpenbart over på bølgehøyde veldig opprørt hav.

Jeg håper ledelsen i Norges Fiskarlag har mer enn en hovedstrategi. At man i det skjulte jobber for en løsning for ett fortsatt samlet Norges Fiskarlag. Ut fra at bråket i Norges Fiskarlag har eskalert istedenfor å dø hen, synes det å være lite grunnlag for det håpet.

Det er et blindspor og naivt å tro at dette vil ordne seg ved å få fjernet styrets leder og daglig leder i Fiskarlaget Nord. Det er ennå tid til å finne løsninger, men da må man ha vilje og vidsyn til å se etter dem og til å ta ansvar. Ledelsen i Norges Fiskarlag kan ikke være alene om det, men de har ett tungt ansvar.

Som medlem i Norges Fiskarlag, ber jeg på mine knær om at ledelsen i Norges Fiskarlag umiddelbart tar situasjonen inn over seg på en helt annet måte enn det som har vært synlig så langt.

Dersom ikke det skjer vil Norges Fiskarlag havne helt på topp i bølgehøydeskalaen – ekstremt opprørt hav. Da er faren for forlis overhengende.

Norges Fiskarlag skal ikke være en organisasjon med bølgehøydekarakteristikken havblikk, men moderat bølgehøyde må man kunne leve med.