Kommende ekstraordinære årsmøte i Nordland AP vil være med på å sette standarden for framtidens næringsstruktur og arbeidsplasser i nordfylket. Alle er opptatt av en positiv utvikling i regionen og mange velgere vil denne gangen se nøye på hvilken politikk Nordland Ap vil nedfelle i sitt program for valget neste år.

 Skal kravet om å sette i gang en åpningsprosess for olje og gassvirksomhet fortsatt få legge en demper på bærekraftig næringsutvikling? Eller skal man heller utvikle en politikk som ivaretar mulighetene som ligger i etablerte og nye bærekraftige næringer. Lofoten, Vesterålen og Senjas største fortrinn er tilliten til at produktene vi leverer kommer fra et rent hav, høstet og produsert på den mest bærekraftige måte. Velgernes bevissthet rundt betydningen av miljø og bærekraft blir stadig større, særlig i forhold til muligheter og utfordringer i «havrommet».

Seismikkskyting har godt dokumenterte skremmefekter på fisk, og denne aktiviteten er dokumentert dødelig på larver og plankton

Det er ikke plass til kompromisser i havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Kartleggingen viser at de mulige utvinnbare oljereservene befinner seg i nøyaktig samme havområder hvor vi har en helt unik biologisk produksjon. 70 prosent av all fisk som fanges i norske havområder har sin opprinnelse fra disse områdene. Skreien gyter her og yngel fra mange andre fiskeslag transporteres forbi disse områdene i en kritisk fase hvor de er helt avhengige av å finne den unike næringen som bare finnes her.

Odd Arne Sandberg, Leder Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Privat

Seismikkskyting har godt dokumenterte skremmefekter på fisk, og denne aktiviteten er dokumentert dødelig på larver og plankton. Seismikkskyting vil måtte foregå i forbindelse med både leting og kartlegging utover i et oljefelts produksjonsfase. Fiskerier og transport av larver og yngel gjennom disse områdene skjer hele året, det finns ingen «vindu» hvor man kan drive seismikkskyting uten å påvirkning.

Lofoten, Vesterålen og Senja er en region som går godt. Regionen står godt på flere bein, fiskerier, reiseliv, verkstedindustri og jordbruk. Framtidige suksessfaktorer vil være ren natur og bærekraftig produksjon. Dette kvalitetsstempelet preger all virksomhet i regionen. Fiskeriene leverer ren mat ilandført og produsert med minimale klimaavtrykk. Det er dette omdømmet vi må ta vare på og tjene penger på.

Folkeaksjonen håper Nordland Arbeiderparti lander på et standpunkt der konsekvensutredning av LoVeSe legges vekk.