Han tillegger meg og Fiskebåt ukorrekte synspunkter og meninger. At Fiskarlaget og Fiskebåt, helt uavhengig av hverandre, kommenterer Kystfiskarlagets mange uriktige påstander og opptreden faller heller ikke i god jord.

Kiil påstår at kystfiskere følte seg pissa på i årsmøtetalen min. Hvordan kan de være det? Det sto ingenting i min årsmøtetale som burde fornærme noen. Les den Kiil, før du tar på deg buksene. Jeg ønsker å fremsnakke næringen og fiskerne. Om fiskerne og organisasjon har jeg uttalt følgende: At jeg har stor respekt for dyktige fiskere både i kyst- og havfiskeflåten, samt at alle fiskerne taper ved en splittelse.

I så måte har jeg også påtalt det som uryddig å kritisere andre for endringer de selv har tatt initiativ til. For eksempel opphevelsen av størrelsesbegrensningen i kystflåten. Det må faktisk de det gjelder tåle å høre.

Det er legitimt å være saklig uenig. Men det er ikke legitimt å fortsette og presentere usannheter. Leserne merker seg sikkert at Kystfiskarlaget ikke på et eneste punkt går i rette med Fiskebåt kommentarer til Kystfiskarlagets mange uriktige påstander i et tidligere leserinnlegg. Heller ikke at Kystfiskarlaget, som representerer om lag en – 1 – prosent av førstehåndsomsetning, er svært lite representativ for norske fiskere, både i omsetning og antall medlemmer.