Vi går inn i 2021 uten å vite hva året bringer. Verden er inne i en pandemi som en ikke ser slutten på ennå. Det er kommet en vaksine, men det er ennå lenge til verden er tilbake der den var før pandemien brøt ut. Det kan nevnes tilgang til arbeidskraft for landindustrien, markedstilgang og priser. Alle disse faktorene er noe som bekymrer våre medlemmer.

Med bakgrunn i dette spør Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag om følgende: Er det tatt høyde for at premissene for fiskerne og landindustrien vil kunne endre seg betraktelig i 2021. Slik situasjonen er i per i dag er det store oppblomstringer av covid-19 i områder hvor en har tilreisende som potensielt kan ha med seg smitte. Dette er usikkerheter foran vintersesongen som vi nå skal ta fatt på. En møter også et høyst usikkert ferskfiskmarkedene, samt at en i tillegg ikke vet konsekvensene av brexit.

Det vil være viktig at Regjeringen har en plan for lavere markedstilgang av spesielt fersk hyse som en konsekvens av brexit.

Arbeidsutvalget mener at slik situasjon er, må myndighetene være forberedt i forkant hvis det skulle vise seg at 2021, og kanskje spesielt vintersesongen 2021, skulle bli rammet av stengt markedstilgang og utbrudd av covid-19 lokalt.