Kystflåten må ta torsken når den er ved land. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har torsdag gått ut med en pressemelding etter møte med organisasjonene i sjømatnæringen der det sies at: «Sesongarbeidere kan ikke passere grensen de neste to ukene.»

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Landindustrien er avhengig av sesongarbeidere og mange mottaksanlegg har faste folk som kan arbeidsoppgavene og har arbeidet ved anleggene over tid. Det gjør at det ikke bare er å sette inn nye folk for å ivareta driften, sier Kjell Ingebrigtsen.

Vi som deltar i kystfisket, er avhengig av å ta skreien etter hvert som den blir tilgjengelig ved land. Får vi ikke det nå, kan vi i verste fall oppleve at fisket må stoppes i løpet av kort tid fordi mottakene ikke klarer å ta imot fisken. Det vil være en uholdbar situasjon.

Det vil særlig være de minste fiskefartøyene som rammes av en slik konsekvens. Dette er fartøy og fiskere som henter store deler av sitt inntektsgrunnlag fra skreifisket. Myndighetene bør derfor se på regelverket og tilrettelegge for at fisket, mottaket og eksporten kan fungere så sømløst som mulig.

Innreisestoppen vil i første omgang få konsekvenser for minimum 21 dager som følge av karantenetid.

Næringen vil praktisere en streng håndhevelse av karantenebestemmelser slik det har vært så langt. Vi vil ikke tøye reglene, men ber fra vår side om at landindustriens ansatte kan defineres som samfunnskritisk viktige, på samme måte som fiskere.

Jeg oppfatter at vi har en statsråd som er lydhør for innspill og ønsker å bidra til å finne løsninger. Mitt inntrykk er at også regjeringen søker å finne løsninger som i minst mulig grad rammer samfunnet.

I denne saken ber vi statsråden og regjeringen se på konsekvensene en gang til. Her tror jeg bare det er snakk om at man ikke har vært nok oppmerksom på de spesielle utfordringene knyttet til dette sesongfiskeriet.