– Er det noe som er mobbing så må det være det.

Ved ankomst Tromsø frem mot midnatt i går kveld bladde jeg litt gjennom ulike medieoppslag.

Generalisering

Jeg festet meg ved oppslaget til medlem av fiskarlaget nord og landsstyrerepresentant, Stig Meyer, et oppslag som føyer seg inn i rekken av negative utspill om stor kyst, slik vi kjenner det fra Jon Erik Henriksen og Roger Hansen.

Et betimelig spørsmål er, hvem mobber hvem? Det kan være at der er tilfeller som oppfattes som uheldige, det vet jeg ingenting om.

Det jeg imidlertid vet, er at store deler av stor kyst har drevet seinot i sommer, for så å ligge i opplag.

Det hadde vært på sin plass å få dette konkretisert ned på et reelt nivå. Hvor mange innafor kategorien stor kyst har drevet fiske gjennom sommer, tidlig høst med snurrevad. Hvor mange av disse igjen kan man konkretisere til hendelser som har fortrengt den mindre flåten.

Flere utfordringer på vent?

Bare, sånn rett fra hofta, kan jeg telle opp 15 båter innafor stor kyst som ikke har vært aktive med snurrevad i perioden. Dette gjelder båter over 28m.

Det kan være på sin plass å minne om at et nybygg i dag på 15 og opp til 21 meter har langt større kapasitet enn et det 90-fotingen hadde for 10 år, 15 år tilbake. Hvor langt unna er det at også denne flåten blir en utfordring for dem som står i front i fiskarlaget nord?

Når de utruster seg med autoline til eksempel, hvor mye hav okkuperes da?

Vi for vår del fisket med snurrevad i vår på Finnmark, som tidligere år. Leverte over 1500 tonn i Nordkapp kommune, inklusive ca. 450 tonn tatt med seinot. Alt på snurrevad ble fanget innafor grunnlinja (4 mila).

Vi hadde håpet at det bidraget ikke skulle bli gjenstand for hersketeknikk og hets fra det vi anså som oppegående og seriøse Ledere av fiskeorganisasjoner.