I september i fjor, rett før stortingsvalget, slo SV på tromma og krevde lukkede oppdrettsmerder. Der skal være null forurensing og at alt av slam skal samles opp i helt lukkede merder (NRK, 9/9/21). På papiret høres dette veldig enkelt og flott ut, og mange jublet over at problemet nå snart ville bli løst.

Familiebilde i familiebedriften Ecoprot. De to gründerne og brødrene Asbjørn (t.v.) og Ole Torrissen. Foto: Bent-Are Jensen

Det SV og Torgeir Knag Fylkesnes ikke har en løsning på, er hva vi skal gjøre med slammet fra oppdrettsanleggene? De har i hvert fall ikke kommet med et forslag til hva det kan brukes til – og her blir det snakk om store mengder – i størrelsesorden 1 million tonn våt masse per år (250 000 tonn tørr masse og 750 000 tonn sjøvann). SV og Torgeir K. Fylkesnes står altså i fare for å skape et mye større problem enn det de løser!

Vi i Ecoprot ønsker å benytte slam fra settefiskanlegg som fôr til insektlarver som igjen kan benyttes som bærekraftig protein og fett i fiske-, kylling- eller svinefôr. Vi har, med støtte fra MABIT, vist at slammet er et godt og trygt fôr.

Faktisk inneholder det mer protein og fett enn kommersielt kyllingfôr. Altså – vi kan ta slam fra settefiskanlegget borti svingen og produsere fôrråvarer til fôrfabrikken over bukta – om det ikke hadde vært for et utdatert lovverk.

Vi forventet at de politikerne som frontet problemet med slam under merdene også skulle være de som kjempet for å få et oppdatert lovverk slik at slammet kan utnyttes til noe fornuftig. Slik ser det dessverre ikke ut til å være.

Slam fra settefiskanlegg kan benyttes som gjødsel. Løsning på problemet er at slammet tørkes og sendes til for eksempel Vietnam som jordforbedringsmiddel. Vi kunne ha tatt en diskusjon på bærekraft, men lar den ligge.

Dessverre for Torgeir og SV så kan ikke slam fra matfiskanlegg sendes til Vietnam som gjødsel. Slam fra merder i sjø inneholder så mye salt at plantene ville dø og jorda ødelegges.

Våre insektlarver tåler imidlertid salt og vil kunne vokse of trives på slam fra matfiskanlegg. Vi kunne dermed ha produsert store mengder fôr, om det bare hadde vært lov!

Torgeir – hva vil du gjøre? Vi har gjort det som står i vår makt når det gjelder å få fortgang i endring av forskrifter. Vi møtt stor forståelse fra et fargerikt mangfold av politikere, men hittil uten resultat.

En ting er imidlertid sikkert! Skal oppdrettsslammet tas på land for å kjøres på fyllinger der det kun medfører miljøproblem så gjør det langt mindre skade om det blir liggende under merdene. Der vil det tross alt gå inn i næringskjeden og bli mat for dyr og alger.