– Hva er riktig klimakrav for fiskeflåten?

Også fiskeflåten må svare på klima-krav fra samfunnet. Men er det gitt at klimakrav til fiskeflåten skal settes som et konkret tall for totalt utslipp målt i CO₂-ekvivalenter?

Foreløpig er det få eller ingen alternative energibærere som faktisk kan gi betydelig og kostnadseffektiv utslippsreduksjon, skriver Eirin Roaldsen og Arve Myklebust.
Foreløpig er det få eller ingen alternative energibærere som faktisk kan gi betydelig og kostnadseffektiv utslippsreduksjon, skriver Eirin Roaldsen og Arve Myklebust.Foto: Kjersti Sandvik
Publisert 21. February 2022, kl. 16.34Oppdatert 23. February 2022, kl. 08.54