Sist uke behandlet Stortinget et forslag fra Sp om forbedrede tilbud til passasjerer og gods. Ap, Sp og SV foreslo at kystruten skulle gå hele strekningen Bergen-Kirkenes annenhver dag. I komitébehandlingen støttet hverken regjeringen eller Frp dette forslaget.

Ingalill Olsen, stortingsrepresentant (Ap) Foto: Bjørn Tore Forberg

Samme dag som saken skulle behandles, leverte Frp et løst forslag om tre ekstra skip fra Trondheim–Kirkenes, i tillegg til de to som i dag går fra Bodø til Kirkenes. Dette er et dårlig tilbud. Fisken som skal sendes skal hverken til Bodø eller Trondheim, men lenger sør.

Ikke flertall

Frp ville ikke stemme for de rødgrønnes forslag, så ingen forslag ville få flertall. Vi tok ansvar og stemte subsidiært for Frps forslag for å få flere båter ut av opplag.

Nå må samferdselsdepartementet forhandle med Hurtigruten Cruise AS og kvalitetssikre kostnadene rundt dette. Hurtigruten Cruise AS sier at det koster 9 mill. kroner per måned å sette en båt i rute, i tillegg til de nesten 72 mill. kroner de mottar hver måned i statlig kjøp av kystruten (856 mill. kroner per år). I tillegg har selskapet mottatt 170–180 millioner kroner i kompensasjonsordning pga. korona.

Stortinget har ikke tilgang til tallene og kan hverken bekrefte eller avkrefte estimatet på 9 mill. kroner for hver ekstra båt ut av opplag.

Det haster

Arbeiderpartiets forslag om at kystruten skal gå denne strekningen annenhver dag kommer opp i Stortinget om 3–4 uker. Det betyr en reduksjon på 50 prosent av tilbudet, men er akseptabelt i den situasjonene vi er i nå og vil gi forutsigbarhet.

Det haster å få sjøfolkene som har vært permittert siden i vår tilbake i arbeid. For Arbeiderpartiet er det et krav at støtte til bedrifter i disse koronatider betyr at det ikke skal tillates at bedriftene skal ta ut utbytte, og at ansatte ikke skal sies opp i permitteringstiden.

Arbeiderpartiet kommer til å jobbe for et trygt og forutsigbart tilbud fra Bergen til Kirkenes.