Fiske- og fangst, oppdrett, foredling og salg. Erna Solbergs regjering har med