Det har gjentatte ganger de siste årene vært konfrontasjoner og situasjoner der den havgående flåten har presset bort /okkupert den mindre kystflåtens tradisjonelle