En havbruksskatt vil ramme bedriftene og svekke deres driftsbudsjetter og dermed våre arbeidsplasser på sikt. En havbruksskatt vil bli fiskeindustriens sukkeravgift og gi mer penger i statskassa, men færre arbeidsplasser i Norge. 

Hvis bedriftene skal beskattes ytterligere med 40 prosent, blir det ikke mye igjen til investeringer i mer bearbeiding av fisken. Noe som vil føre til tap av både arbeidsplasser og personskatt til kommunene. Det mange folk ikke forstår er at salgsinntektene til bedriftene ikke direkte tilfaller «laksebaronene». 

Det vil være de små fiskeindustribedriftene som vil rammes først og bukker under. Staten ønsker å få inn mer skatteinntekter, men landanleggene kan forsvinne. Folk vil miste jobben, flytte ut, og dette vil gi negative ringvirkninger for barnehager, skoler, banker og butikker i lokalsamfunnene. 

Dette vil også ramme alle leverandørene til fiskeindustrien. 

20 prosent av lokalbefolkningen rammes

Hvis denne skatten blir innført, kan eksempelvis Salmar på Frøya flyttes ut og bli borte. På Frøya bor det 5000 mennesker. Hvis bedriften blir nødt til å legge ned, vil dette ramme rundt tusen innbyggere.

 Det vil ikke bare være de som er ansatt i selve bedriften som mister jobben, men det vil være tilknyttede rørleggere, elektrikere, renholdere, transportører, og deretter butikker, hoteller, utdannelsestilbud og helsetjenester. 

Da blir det etter hvert også mindre behov for boligbygging. 

Oslo kontra distriktene 

Blir dette en statlig grunnrenteskatt på næringer ute i distriktene, vil aktiviteten og investeringsevnen til bedriftene langs hele kysten bli kraftig redusert. Store bedrifter vil trolig ikke investere i nye anlegg langs kysten, og planer om etablering av nye anlegg langs kysten blir lagt på is. 

Nå er situasjonen at flere selskaper venter med å investere på nye steder. Det er veldig trist at dette stopper opp på grunn av den foreslåtte havbruksskatten. Vi kjemper denne kampen mot de såkalte ekspertene og politikerne i Oslo, som ønsker mest mulig statlig skatt på næringslivet i distriktene. Kommunene, eierne og de ansatte er imot denne skatten, og vi står sammen i vår motstand. Vi håper at nye utredninger kan føre til at skatten ikke innføres.

Red.anm.: NNN er forkortelsen for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN organiserer blant annet produksjons-, vedlikeholds- og transportansatte i matindustrien.