– Har vi nok kunnskap og teknologi for å kunne realisere bærekraftig forvaltning av havet?

OECD har anslått at havbaserte næringer skal kunne doble sine bidrag til den globale økonomien innen 2030. Det er bare åtte år unna.

Kunnskap om det biologiske mangfoldet i det marine miljøet vi høster fra, og hvordan dette påvirkes av ulike faktorer, er essensielt for en bærekraftig og effektiv utnyttelse av de marine ressursene.
Kunnskap om det biologiske mangfoldet i det marine miljøet vi høster fra, og hvordan dette påvirkes av ulike faktorer, er essensielt for en bærekraftig og effektiv utnyttelse av de marine ressursene.Foto: Ketil Svendsen
Publisert 2. June 2022, kl. 08.00Oppdatert 15. June 2022, kl. 09.26