Det kan være manglende kompetanse, i alle fall første gang. Det kan være egne ekkokammer på