For ikke så lenge siden het det seg at vi skulle bygge vårt land til nasjonens beste. Vi