Lossing er avtala i Måløy den 18., eventuelt den 19. desember,