Går det slik et stort flertall av fylkespartiene har gjort vedtak om, så vil det bli flertall for å legge bort kravet om å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet. Da vil Arbeiderpartiet følge flertallet av sine egne velgere, finne solid støtte i befolkninga, hos forskerne, i fiskerinæringa – og ikke minst, gi håp hos titusenvis av unge som krever konkrete miljøtiltak, nå.

Oljetilhengerne kommer imidlertid til å mobilisere for at det såkalte kompromissforslaget fra forrige landsmøte fortsatt skal gjelde. Mange støttet «kompromisset» i lojalitet til partiledelsen, men vedtaket bidro også til frustrasjon og sinne - og til at Arbeiderpartiet gjorde et dårlig stortingsvalg samme høst. En bekreftelse av dette vedtaket på kommende landsmøtet vil fortsette seigpininga av partiet i ei sak som i realiteten er tapt.

Wenche Cumming, leder for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Sortland Foto: Privat

Interessante tanker omkring oljenæringas politiske press for å få viljen sin, kom fram på Norsk olje og gass sin store årskonferanse i mars. Her holdt administrerende direktør Moræus Hanssen i det tyske oljeselskapet DEA foredrag. 

Hun skapte uro i forsamlinga ved å snakke om hardkjøret fra oljeselskapene for å få åpnet Lofoten, Vesterålen og Senja, og viste til at motstanden i befolkninga er veldig stor. Hun stilte også spørsmålene; Hvis vi ikke kan vinne kampen, skader vi vårt renomme ved å kjøre for hardt på? Hvor lenge skal vi kjempe for dette? Man kan ikke vinne alle slag, og oljebransjen bør ikke være så offensiv i debatten om et leteareal at man skaper politiske problemer.

Dette bør også være betimelige spørsmål for Arbeiderpartiet. Partiet er i en situasjon der selv en oljetilhenger som Nordlands Bjørnar Skjæran, har stemt for å legge bort kravet om å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja. Saka er blitt en politisk klamp om foten og skygger for andre viktigere utfordringer. Motstanden er stor og det blir en parlamentarisk umulighet å få gjennomslag, sier Arbeiderpartiets kommende nestleder.

Vi bør spørre oss om nok er nok, sier den tyske oljedirektøren.

Svaret gir seg selv; Det siste Arbeiderpartiet nå trenger, er å gå inn i valgkampen med ei tapt sak som tar fokus bort fra de politiske sakene partiet ønsker å prioritere.

Derfor, gi Lofoten, Vesterålen og Senja varig vern, og hal i land en stor politiske seier. Partiet trenger flere velgere, nå, og ved neste stortingsvalg. Lykke til med landsmøtet!