Fiskeindustrien må være med på dugnaden som alle andre. Mange har ofra mye i denne pandemien. Barn og unge må holde seg inne og hjemme, eldre sitter isolert og kan ikke få besøk, mange bedrifter har mista hele driftsgrunnlaget sitt og tusenvis er arbeidsledige på grunn av nedstenginga av samfunnet.

Anne Berit Aker Hansen, leder i NNN. Foto: NNN

Mye er sagt om vår avhengighet av utenlandsk arbeidskraft det siste året. Stengte grenser betyr at utenlandske arbeidstagere ikke kommer seg på jobb i Norge. Dette rammer mange bransjer, også fiskeindustrien.

Men det rammer også alle de arbeidstagerne som vanligvis kommer til Norge for å jobbe og som er avhengig av den inntekten. Det er flinke folk. Mange har lang erfaring etter å ha vært her mye. I mange bransjer er det snakk om sårt tiltrengte fagfolk. Det er våre arbeidskamerater og de skal vi behandle med respekt.

Arbeid i fiskeindustrien er som mye annet fysisk arbeid både i næringsmiddelindustrien og andre steder. Det er tungt, det er mange manuelle arbeidsoperasjoner og det er maskiner og utstyr som skal betjenes. Enkelte oppgaver krever spesialkompetanse og fagkunnskap, men mange oppgaver kan også utføres etter relativt kort opplæring.

Vi skal ikke undervurdere behovet for kompetanse og fagkunnskap hverken i fiskeindustrien eller andre steder. Men når enkelte bedriftsledere står frem og påstår at det kun er arbeidsinnvandrere som kan greie jobben er det noe som skurrer i mine ører.

Her er det også andre motiver som spiller inn. Det dreier seg selvfølgelig om hvilke lønns- og arbeidsvilkår man er villig til å tilby de som skal jobbe.

At det er mye sesongarbeid er en ting, men også sesongarbeidere skal ha allmenngjort tarifflønn, overtidsbetaling og en daglig og ukentlig arbeidstid som er innenfor lovens rammer og ikke går utover liv og helse. At mange arbeidsinnvandrere er innleid fra bemanningsbyråer hvor de har dårlige lønns- og arbeidsvilkår er vel kjent. Og sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er det dessverre altfor mange eksempler på også i fiskeindustrien.

Sjømatnæringa liker å fremstå som en fremtidsnæring vi skal leve av etter olja. Hvis de virkelig mener det, er det på tide å tenke nytt om rekruttering av arbeidskraft. Det krever et langsiktig arbeid. Men akkurat i år handler det om å være med på dugnaden og tilby ledige jobber til arbeidsledige i Norge, selv om ikke alle er ferdig utlært når de begynner.

Det er mulig at effektiviteten blir litt lavere og at det gjøres noen feil til å begynne med. Men på denne måten kan arbeidsledige få seg en jobb og fiskeindustrien holde hjulene i gang i en hektisk vintersesong.