Utviklingen av sjømatæringen hemmes av et byråkrati med over 200 offentlige etater. Hovedproblemet er dermed at ingen instans i dag har myndighet til å foreta en endelig vurdering og konklusjon i forhold til positive og negative