Utviklingen av sjømatæringen hemmes av et byråkrati med over 200 offentlige etater. Hovedproblemet er dermed at ingen instans i dag har myndighet til å foreta en endelig vurdering og konklusjon i forhold til positive og negative sider ved et fiskeripolitisk stridsemne.

Eksperter mener derfor det er på tide å vurdere et nytt havdepartement, noe vi flere ganger har tatt til orde for. Det vil være en fordel om alt innen temaet fisk ligger i ett departement, underlagt fiskeriministeren. Denne uken la Nofima frem en ny rapport som nettopp setter søkelyset på hvordan havbruksforvaltingen er organisert.