Norsk sjømatnæringen har hatt en formidabel utvikling siden årtusenskiftet og nye rekorder er blitt normalen. I fjor stanset imidlertid pandemien den sammenhengende veksten i eksportverdien målt i euro for første gang siden 2003. Et sentralt spørsmål er hvordan markedet vil utvikle seg i år.

Finn-Arne Egeness, analytiker i Nordea. Foto: KJERSTI KVILE

Det er all grunn til å tro at pandemien fortsatt vil påvirke næringen inntil store deler av befolkningen er vaksinert, til horeca-segmentet har åpent opp og mobiliteten i samfunnet øker.