Norsk sjømatnæringen har hatt en formidabel utvikling siden årtusenskiftet og nye rekorder er blitt normalen. I fjor stanset imidlertid pandemien