Rune Birger Nilsen, som jeg tror er tilknyttet Norges Miljøvernforbund, skriver at det er så lite villaks igjen i Norge at de kan få plass på bare tre lakseoppdrettsanlegg.

Martin Jaffa, daglig leder i Callander McDowell, et konsulentfirma innen strategisk markedsføring for akvakulturnæringen. Foto: Privat

Han er ikke i tvil om årsaken til tilbakegangen av villaksen og viser til ekspertrapporter fra Vitenskapelig råd for Lakseforvaltning (VRL) som bevis på skadene lakseoppdrett har forårsaket.

Ikke oppdatert

Dessverre er ikke VRLs bevis oppdatert. Deres siste rapport slår fast at den største trusselen mot villaksen kommer fra lakselus. De sier at i 2018 var det en estimert reduksjon på 29.000 laks på grunn av lakselus. Til sammenligning sier Statistisk sentralbyrå at 162.054 laks ble drept av yrkesfiskere og stang- og linesportsfiskere. Disse var alle fisk som returnerte til norske elver for å avle og produsere de neste generasjonene.

Og VRL sier at lakselus fra lakseanlegg er den største trusselen mot villaksbestanden!

Jeg skriver imidlertid ikke for å si at fiskere og sportsfiskere er årsaken til at antallet villaks har gått ned. For det ikke er de ikke, selv om de utvilsomt har forverret krisen.

Det grunnleggende problemet er at antall laks som returnerer til hjemmeelvene fra sine marine fôringsplasser, er i nedgang. Dataene for Norge starter først i 1983, mens dataene for Skottland begynner tidligere i 1971.

Vi vet ikke hvorfor

I 2017 talte HKH Prinsen av Wales på 50-årsjubileumsmiddagen til Atlantic Salmon Trust. På middagen deltok også Hans Majestet Kong Harald V av Norge. I sin tale sa prins Charles for tretti år siden at én av fire smolt ville komme tilbake til elven.

I dag er det bare én av tjue. Enda viktigere, han sa at vi ikke vet hvorfor dette skjer.

Fem år senere vet vi fortsatt ikke hvorfor fisken ikke kommer tilbake, og det gjør at det er over femti år siden nedgangen begynte å bli tydelig.

Med mindre vi forstår hvorfor fisken ikke kommer tilbake, kan vi ikke ta de nødvendige tiltakene for å enten stoppe eller snu denne trenden. Men dette må vi gjøre. Det kommer bare til å bli ett utfall hvis ingenting blir gjort.

Gir næringen skylden

Men mens ekspertene fortsetter sin fortelling om at lakseoppdrett er den største trusselen mot villaksen, ser fremtiden for disse fiskene dyster ut.

Dessverre virker forskere i både Skottland og Norge uinteresserte i å diskutere dette problemet, og jeg kan bare anta at dette er fordi de er altfor opptatt av å skylde på lakseoppdrett til å faktisk legge merke til hva som skjer med villaksen.