Hva slags traktor Havminister Skjæran kjører. Eller ikke kjører lengre.

Og i motsetning til Språkrådet så vil jeg hevde at selv om vi har brukt fiske og fangst mer enn vi har brukt «høsting», så er det verken nytt, uvanlig eller bondsk. Sitatet i tittelen er hentet fra Gamle Testamentet, Hosea 8:7.

Johan Williams, tidligere ekspedisjonssjef fra Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: Lena Knutli

I stortingsmelding nr. 51 (1997–98) Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæring, levert av Peter Angelsen, finner vi «høsting eller høstes» 11 ganger. Brukt i en rekke ulike kontekster.

1 Markedsbaserte høstingsstrategier (et kapittel)

2 og 3 Markedsbaserte høstingsstrategier innebærer at uttaket av fisk tilpasses markedet gjennom regu­leringssystemet. (to ganger).

4 og 5 … En annen motivasjonsfaktor er at industrien ønsker å øke lønnsomheten ved å knytte virksomheten opp mot høsting av fiskeressurser. (to ganger)

6 … Et overordnet mål for ressursforvaltningen er å regulere høstingen slik at en sikrer en forsvarlig utnyttelse av ressursen

7 …. Regjeringen ser det som viktig at det sikres arealer til aktiviteter tilknyttet høsting av marine ressurser og matproduksjon i sjø.

8 …. samt utvikling av markeds­baserte høstingsstrategier

9 …. Overkapasitet innebærer for den enkelte fartøyeier at ressursene høstes med større kostnader enn nødvendig

10 …. Med bakgrunn i målet om å drive en bærekraftig ressursforvaltning må ressursene fordeles og høstes i kontrollerte former

11 …. og må sees i forhold til at fartøyene er gitt adgang til å høste av samfunnets ressurser

Dette er altså 25 år siden.

Og selv om Peter Angelsen nok hadde noen potetrenner var det ingen som beskyldte ham for å infiltrere fiske- og fangstnasjonen Norge med bondespråk.

Om vi skulle mistenke noen for å ha snikinnført bondespråk i Perspektivmeldinga, så må det være professor Alf-Håkon Hoel ved Norges fiskerihøgskole som var hyrt inn som forfatter/redaktør av meldinga. Og han er fra Toten.

Men det verste er at Havministeren må bruke tid på dette tøvet.