For en knapp uke siden lanserte statsminister Erna Solberg (H) en ny klimarapport utformet av Havpanelet, der det blant annet slås fast at fisk som flys ut i verden er en uting, og at denne transportformen må stoppes. Såkalt «flyvefisk» setter store klimaspor, og ekspertene til Solberg anbefaler at fiskeflyene settes på bakken allerede fra 2023. Dessverre tyder mye på at tvang er den eneste måten å få satt en stopper for den klimafiendtlige transporten, men samtidig tviler vi på om statsministeren våger å følge ekspertenes råd.

Statsminister Erna Solberg jobber for å få havspørsmål høyere opp på den internasjonale dagsorden. I forbindelse med FNs klimatoppmøte i New York lanserte hun mandag en ekspertrapport om hvordan tiltak knyttet til havet kan bidra til å få ned utslipp og bremse klimaendringene.

Rapporten anbefaler, som ett av sine råd, å slutte med «flyvefisk». Fisken blir ikke så klimavennlig lenger hvis den flys frem til tallerkenen. Ekspertenes råd om «å unngå transport av fisk med fly» gjelder allerede fra perioden 2020 til 2023. Forslaget står i grell kontrast til hvordan både sjømatselskapene, Avinor og transportselskapene opererer og planlegger.

Blant annet fastslo Avinor for to år siden at fisketransporten med fly vil stige dramatisk, og at der derfor må bygges ut en større sjømatterminal på Gardermoen. Det skal bli verdens største sjømatterminal. Den skal håndtere 300.000 tonn sjømat per år, eller cirka 1600 tonn pr. dag. Det betyr at terminalen skal ta unna for 160 lastebiler om dagen, og kunne pakke to fraktfly i timen med sjømat. Spørsmålet er om disse terminalplanene har livets rett.

Det er naivt å tro at dagens flytransport vil kunne holde frem.

For en uke siden ble det arrangert en større havkonferansen i Bergen, Ocean, der blant annet representanter fra laksenæringen var til stede. Også her ble flytransport debattert, uten at næringen hadde en eneste tanke om løsning. Bransjen håper på elektriske fly, og argumenterer med at fiskeproduksjon er mer bærekraftig enn kjøttproduksjon. Flyproblemene virker ikke å bli tatt på alvor. Vi er redd for at næringen vil angre på det i 2023.

At Havpanelet til statsministeren nå retter søkelyset på denne siden av fiskeproduksjonen er viktig, og mange vil nok hevde det er på høy tid. Blant annet har Miljøstiftelsen Bellona anslått i en rapport at norsk flyfisk gir et CO2-utslipp som er like stort som hele norsk innenriks flytrafikk. 

Det er derfor på høy tid at sjømatselskapene også forbereder markedet på endringene som må komme. For endringer må komme. Næringen må finne felles løsninger som muliggjør transport på en mer klimavennlig måte.

Selv om vi tviler på at det blir innført noe flyforbud om fire år, er signalene fra klimaekspertene så klare at det er naivt å tro at dagens transport vil kunne holde frem.