Nærings- og fiskeridepartementet har ikke vært villig til å imøtekomme dette kravet fra «Bivdu».

Det er ingen tvil om at i henhold til de nye lovbestemmelsene i sameloven, som ble vedtatt i juni i år, har «Bivdu» en lovfestet rett til «konsultasjoner» (les: forhandlinger bak lukkede dører) med Nærings- og fiskeridepartementet og dets underliggende organer.

Jarl Tore Hellesvik, samfunnsdebattant. Foto: Privat

Denne lovbestemmelsen innebærer at nå kan den suverent minste fiskeriorganisasjonen, «Bivdu» sette seg bak lukkede dører og forhandle med Nærings- og fiskeridepartementet eller dets underliggende organer om fiskerirelaterte spørsmål. Dette kan skje mens fiskeriorganisasjonene Norges Kystfiskarlag, Norges Fiskarlag og Fiskebåtredernes Forbund holdes utenfor og ikke har krav på å få vite noe som helst.

Disse organisasjonene og samfunnet for øvrig, kan ikke annet enn å vente på resultatene av hva «Bivdu» og representanter for statsmakta eventuelt er blitt enige om, da som et fullbyrdet faktum.

Og det er ikke en gang sikkert at offentligheten får vite hva de er blitt enige om under forhandlingene. For protokollene fra slike forhandlinger kan unndras fra offentligheten. Dette er en lovfestet rett som statsmakta har ordnet seg med ved §19 i offentlighetsloven.

Da forslaget til nevnte endringer av sameloven var ute til høring, var det ikke særlig mange som brydde seg. «Bivdu» sin rett til «konsultasjoner» med statsmakta bak lukkede dører, er en av følgene av denne lovendringen.

Politikken er brutal for den som kommer for seint og/eller ikke bryr seg.