Høstens vakreste eventyr, Reguleringsmøtet, skal straks gjennomføres, og Cod Cluster har akkurat levert sine skriftlige innspill.

Det er ingen hemmelighet at Cod Cluster har argumentert for å styrke ferskfiskordningen og det vi liker å kalle utviklingstillatelsen levendebonus.

Målet for oss er å bidra til flere helårlige industriarbeidsplasser langs kysten vår. For å få det til, må det være noen incentiver tilgjengelig.

Maiken Johnsen, klyngeleder Cod Cluster.