Høstens vakreste eventyr, Reguleringsmøtet, skal straks gjennomføres, og Cod Cluster har akkurat levert sine skriftlige innspill.

Det er ingen hemmelighet at Cod Cluster har argumentert for å styrke ferskfiskordningen og det vi liker å kalle utviklingstillatelsen levendebonus.

Målet for oss er å bidra til flere helårlige industriarbeidsplasser langs kysten vår. For å få det til, må det være noen incentiver tilgjengelig.

Maiken Johnsen, klyngeleder Cod Cluster. Foto: Silje Helene Nilsen

Til tross for at det har vært et politisk klart uttrykt mål i flere tiår at kysten skal styrkes, og at det skal legges til rette for helårlige aktivitet i fiskeindustrien, vet vi alle at det er det motsatte som har skjedd.