I nettutgaven kan en lese at fiskeriminister og eks- bonde Bjørnar Skjæran bytter ut begrepene fiske og fangst med «høsting». Her gjør avisen mot bedre vitende et nummer av å personifisere fiskeriministerens tidligere bakgrunn for at begrepet «høsting» er kommet inn i forskriften.

Seniorrådgiver Robert Misund i Fiskeridirektoratet. Foto: Kjersti Kvile

Som ministeren selv sier er fullstendig skivebom, da det ikke er han eller nåværende politisk ledelse for øvrig som har skylden i at dette begrepet er kommet inn i fiskerilovgivningen. «Høsting», kom i sin tid inn i fiskerilovgivningen i forbindelse med innføring av Havressursloven som har vært gjeldende siden 1. januar 2009. Hvorfor har ikke dette begrepet vært et tema før nå?

Dersom en hadde tatt seg tid til å sette seg inn i rapporten fra arbeidsgruppen som ble levert den 20. desember 2018 ville en raskt ha funnet ut at gruppens mandat var å gjennomgå tekniske reguleringer og komme opp med forslag til forenklinger og forbedringer av da gjeldende teknisk regelverk.

Arbeidsgruppens anbefalinger medførte blant annet at teknisk regelverk for Nordsjøen og Skagerrak harmoniseres, regelverket for områdene ved Svalbard og regelverket som gjelder Norges økonomiske sone nord for 62° N samordnes i en og samme forskrift, videre at flere andre bestemmelser ble tatt ut av den tekniske forskriften (utøvelsesforskriften) og fastsatt i egne nye forskrifter for å gjøre det mer oversiktlig.

Flere ulike bestemmelser ble foreslått opphevet som unødige med tanke på å gjøre regelverket klarere og enklere. Alle endringsforslagene er nøye forklart og begrunnet i rapporten.

Videre greier avisen det kunststykket å få nåværende formann i Norges Kystfiskarlag til snakke saken til at næringens medlemmer ble overstyrt av Fiskeridirektoratet sine medlemmer i arbeidsgruppe

n.

Med all respekt kan jeg si at dette er direkte mangel på innsikt i saken, og at næringen hadde med sine beste folk i arbeidsgruppen (inkl. kystfiskarlaget) med bred og høy fiskerifaglig kompetanse. Jeg kan trykt si at disse representantene ikke hadde latt seg overstyre i den fiskerifaglige debatten.

Kystfiskarlaget sin formann hevder så at her har folk jobbet med ting de ikke har peiling på. Dersom han er riktig sitert, burde han gå i seg selv og be sine kollegaer om unnskyldning for slike tåpelige påstander. Se heller til uttalelsene fra formannen i Norges Fiskarlag i saken, og lær heller av hva det er tid til å bruke krefter på.

Norges Fiskarlag sine medlemmer i arbeidsgruppen sa under arbeidene med rapporten tidlig fra om at begrepet «høsting» i denne sammenheng kan komme til å virke malplassert, noe flere av oss kan være enige i. Arbeidsgruppen valgte likevel til slutt å forslå dette begrepet ut ifra en tilnærming til Havressursloven som har en direkte sammenheng med denne forskriften.

Skal dere i fremtiden regne med å bli oppfattet som en seriøs fagavis, så anbefales det å sette seg inn i sakene før en tar frem de fete bokstavene.