Fiskeribladet burde være mer opptatt av dyrevelferd og fakta enn å koke fiskesuppe på en spiker. Fiskeribladet langer ut mot det de kaller politisk kameraderi i sin leder 18. mai. Jeg har behov for å klargjøre noen fakta.

Fiskeribladet sier at ansettelsen av ny fiskeridirektør bør granskes av Stortinget. Litt pussig å kreve dette når granskingen allerede er gjort av Stortingets kontroll og konstitusjonskomité. Det var en grundig høring med næringsministeren og statsministeren 9. april. Så når Fiskeribladet sier at «hva som egentlig skjedde, vil ingen si», så anbefaler jeg at de tar en titt på videoopptaket av høringen fra 9. april, som ligger på Stortingets nettside.

Fiskeribladet mener at Bakke-Jensen fikk jobben som fiskeridirektør av meg som en vennetjeneste mot opprydding av dyremishandling og spøkelsesfiske. Dette stemmer ikke. Jeg har ikke vært involvert i ansettelsesprosessen i det hele tatt.

Det er næringsministeren, som departementssjef, som hele veien har hatt ansvaret for ansettelsen. Jeg vil vise til vurderingen som næringsministeren har formidlet ved flere anledninger: Både embetsverket og ansettelsesbyrået mente at Bakke-Jensen var den beste kandidaten. Assisterende departementsråd har slått fast at det ikke var politisk involvering i saken før den enstemmige anbefalingen fra byrå og embetsverk forelå og beslutningen skulle foretas av næringsministeren.

Fiskeribladet mener å vite at jeg fikk hjelp av forsvarsministeren til å få teinene fjernet. Dette er ikke tilfelle. Kystvakten er gitt politimyndighet i disse sakene, og derfor kan hverken departementet eller forsvarsministeren instruere Kystvakten i enkeltsaker. Det ble heller ikke gjort her.

Fiskeribladet mener at selskapet blir hengt ut som dyremishandlere og lovbrytere. Da vil jeg minne om at det denne saken i bunn og grunn handler om, er dyrevelferd, forurensing av havet og miljøkriminalitet. Når teiner og fiskeredskaper blir stående for lenge, i noen tilfeller opptil et år uten råtnetråd, blir fisk og krabber fanget. Dette fører til skade og død. Bare i det første toktet våren 2020 fant Kystvakten og Fiskeridirektoratet 5500 individer, fanget i de dødsfellene som teinene var.

Fiskeribladet synes å mislike at statsråder har «uformell kontakt». Det er både vanlig og helt nødvendig at statsråder samarbeider og holder hverandre orientert om saker som berører hverandres ansvarsområde. I dette tilfellet hadde vi kontakt om en pågående situasjon, der det sto igjen en lang rekke teiner etter aksjonen som startet tidligere i mai.

Fiskeribladet mener at to statsråder og en fiskarlagsleder har ødelagt det involverte selskapet og arbeidsplassene basert på beslaget i slutten av juli i fjor. Jeg skal ikke begi meg ut på en analyse av hvorfor selskapet gikk konkurs, men selskapets advokat er sitert på at da de gikk konkurs midt i mai i fjor, var det etter at de i lengre tid hadde lett etter ny finansiering.

Jeg er stolt av å ha skjerpet inn røktingsforskriften for å motvirke spøkelsesfiske og dyremishandling. Det er dette denne saken egentlig handler om.