Statsråden har rett i at det er intern uenighet om en del saker i Norges Fiskarlag. Imidlertid bommer han og sikter på feil blink når han hevder at intern uenighet om andre saker kan brukes som argument for Fiskarlagets syn i Kvotemeldingen.

Sjelden har norsk fiskerinæring fremstått like unison som i saken om Kvotemeldingen. Ingen i næringen fremsnakker meldingen. Heller ikke vi.

Statsråd Odd Emil Ingebrigtsen i Stortinget deltok i en debatt tirsdag 2. februar knyttet til regjeringens lovproposisjoner om Deltakerloven og Havressursloven.

I tur og orden fremførte opposisjonens representanter i ordskiftet sine innlegg med referanse til Landsstyret i Fiskarlaget, der vi innledet slik i vedtaket som er sendt alle de politiske partiene på Stortinget:

«Landsstyret i Norges Fiskarlag mener at kvotemeldingen og Stortingets behandling av denne, har satt hele fiskerinæringen i en nærmest umulig situasjon hvor viktige rammebetingelser for framtida fremstår som svært uavklarte. Det beste og viktigste politikerne kan bidra med for å sikre landets viktigste næringer, er trygghet og forutsigbarhet. Situasjonen etter Stortingets behandling av kvotemeldingen, bidrar ikke til dette. Stortingsmeldingen som startet det hele, hadde en hel rekke forslag som ingen hadde bedt om, og som stort sett ingen så som løsning på et eneste problem. Landsmøtet i Norges Fiskarlag og en samlet næring avviste hele meldingen – den var ingen løsning – den var det nye problemet.

Det var i replikkordskiftet med Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talskvinne Cecilie Myrseth, at ordene fra ministeren falt. Odd Emil Ingebrigtsen ble utfordret av Myrseth på Landsstyrets formulering om kvotemeldingen som et nytt problem i stedt for en løsning.

– Er fiskeriministeren enig med beskrivelsen til Fiskarlaget, spurte hun?

– Jeg har forståelse for at Fiskarlag hele tiden ønsker utsatt behandlingen av kvotemeldingen. Men det korte svaret her er at det er nok ikke er kvotemeldingen som er problemet, men at Fiskarlaget ikke klarer å bli enig internt, svarte ministeren.

Fiskarlaget reagerer med forundring på dette svaret. Norges Fiskarlags Landsmøte og Landsstyre har vært klinkende klare om kvotemeldingen. Våre fremste organ har vært entydige i saken. Landsstyret sa det nok en gang sist uke og dette budskapet har alle i opposisjonen på Stortinget fått med seg. I denne saken synes det som om statsråden henviser til andre deler av Fiskarlagets utfordringer.