Sjømatnæringen er en bærebjelke i Finnmark. Her har næringen avgjørende betydning for verdiskaping og sysselsetting. Fiskeri og havbruk, med tilhørende foredlings- og leverandørindustri, bygger samfunn og skaper liv i husene langs kysten. Slik har det alltid vært.

Marianne Sivertsen Næss 2.-kandidat til Stortinget for Finnmark Arbeiderparti Foto: Privat

Det fremgår soleklart av formålsparagrafene i blant annet Havressursloven og Leveringspliktforskriften at fiskeriressursene tilhører folket i fellesskap og skal komme kystsamfunnene til gode i form av å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten.