Fiskeribladet skriver på lederplass at laks til fiskeindustrien kan sikre flere arbeidsplasser. Sjømat Norge er og har vært opptatt av å få på plass en politikk som gir økt bearbeiding i Norge, men forslaget om utleie av laksetillatelser mener vi er en farlig avsporing.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Pressefoto

Frem til FOS-konkursen i 1990 var havbruksnæringen regulert med råfiskloven, sterke eierskapsbegrensninger og aktivitetskrav.