Fiskeribladet skriver på lederplass at laks til fiskeindustrien kan sikre flere arbeidsplasser. Sjømat Norge er og har vært opptatt av å få på plass en politikk som gir økt bearbeiding i Norge, men forslaget om utleie av laksetillatelser mener vi er en farlig avsporing.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Pressefoto

Frem til FOS-konkursen i 1990 var havbruksnæringen regulert med råfiskloven, sterke eierskapsbegrensninger og aktivitetskrav. Ikke ulikt de lover og reguleringer som fiskerinæringen fortsatt har.

Etter konkursen ble det åpnet for strukturering, fri omsetning og vertikal integrering.