– Fiskarane har den sterkaste interessa i å vareta brislingbestanden

Fiskarlaget Vest, Møre og Romsdal Fiskarlag og Sør-Noregs Notfiskarlag føreset at det blir opna for kystbrislingfiske i Hardangerfjorden, om ikkje eit kunnskapsbasert tokt tilseier noko anna.

Fiskarlaget vest meiner Fiskeridirektoratet må leggje til rette for eit visst fiske, om det er grunnlag for det.
Fiskarlaget vest meiner Fiskeridirektoratet må leggje til rette for eit visst fiske, om det er grunnlag for det.Foto: Privat (Illustrasjonsfoto)
Publisert 3. August 2022, kl. 13.01Oppdatert 3. August 2022, kl. 13.04