Årsmøtet i Vestvågøy Fiskarlag mener at hvis ordningen tas bort, vil i hovedsak all torsk fiskes i mars og april når tilgjengeligheten er best. Å spre kvantumet