Skal vi gjøre de rette valg i fiskeripolitikken fremover må vi ha en felles problemforståelse.

Les Vaskinns leserbrev her:

– Er Finnmark en taper i fiskeripolitikken?

Jeg føler at vi langt på vei har det, jf. Vaskinns henvisning til kraftig nedgang i folketallet i Loppa kommune, min påpeking av at det der har vært en 71 prosent nedgang i kvotefaktorene (ikke motsagt av Vaskinn) og med en ganske god samforståelse av fordelingen av fangstverdien av torsk, fylkene imellom.

Geir Adelsten Iversen Foto: privat

Sammenlignes tallenes tale viser retningen en stadig nedadgående trend. Her er tallene: Nordnorske andeler av norsk fanget bunnfisk og reker er redusert fra 57 prosent i 1977–86 til 49 prosent i 2008-2017, men enda mer dersom en fratrekker fartøy kontrollert utenfor Nord-Norge ble andelen 39 prosent. Ser vi på kvotefaktorer ser vi at:

Fylke Antall 2004 Antall 21.08.2018 Endring 2004–2018
Finnmark 1673 1426 -247 -15 %
Troms 1550 1750 200 13 %
Nordland 3653 3505 -148 -4 %
Møre & Romsdal 736 975 282 38 %

Som vist over, er Finnmark taper. Møre og Romsdal er vinner. Vaskinn avskriver dette på kontoen for «drivere» av utviklingen det vil si urbanisering og utdanning. Ingen vil bo i «utkantene». Ja vel, mitt innlegg utelukker ikke at dette er medvirkende. Kritikken gjelder imidlertid at fiskeriministeren gjør intet for å motvirke dette, snarere tvert imot – fremmer avfolkningen.

Men Vaskinn, kan ikke fiskere bo i byene? Og – det er et enda større men – hvis fiskeri er så lite forlokkende som Vaskinn vil ha det til, hvorfor måtte Høyres fiskeriminister fjerne tildelingen av gratis rekrutteringskvoter for ungdom? Denne ordning har pågått i 10 år og sørget for å lose 100 rekrutter inn i fisket. Nå er den døra lukket.

Vi i Senterpartiet vil at det skal være enkelt å starte i fisket. Vi vil at alle som ønsker det skal få drahjelp slik at de ikke setter seg i bunnløs gjeld før de har fått om bord en eneste fisk. Som det heter i vårt program (2017-21); « Senterpartiet vil: – Styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og fremtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av flåten, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten».

Les mer fra Geir Adelsten Iversen:

– Vinn eller forsvinn til Fiskeværene. Blir Loppa neste?

Sps ståsted er britenes valg, Frihandelsavtale med EU er løsninga