Både i fiskeripressa og i sosiale media er det stadig vekk diskusjonar om fisk som blir frosen