Både i fiskeripressa og i sosiale media er det stadig vekk diskusjonar om fisk som blir frosen sløyd og hovudkappa om bord (HG), og som går rett ut i marknaden via eit eller anna fryselager.

At tusenvis av tonn med fersk sløyd hovudkappa fisk går same vegen utan å bli foredla, er visst heilt i orden, sjølv om konsekvensane for sysselsettinga på land er om lag den same.

Knut Arne Høyvik. Foto: Einar Lindbæk

Dødssynd

Når eg les enkelte kommentarar skulle ein tru at vi har gjort ei dødssynd.