Dette vil kunne bidra til at distriktsbaserte næringer blir mer attraktive for framtidas arbeidskraft.

Terje E. Martinussen, instituttleder Norges Fiskerihøgskole, UiT – Norges arktiske universitet

Forskning viser nemlig at de viktigste kjennetegnene ved personer med høyere utdanning som jobber i distriktene, er enten at de kommer fra distriktskommuner selv eller at de har fått verdifull erfaring fra arbeid i distriktsområder gjennom utdannelsen.

Dette er ei problemstilling som mange er opptatt av og nylig kunne vi lese at Vesterålen regionråd har diskutert tiltak for å få studerende ungdommer tilbake til regionen og blant annet diskutert ei ordning med tilskudd til betaling av studenthybler.