Dette vil kunne bidra til at distriktsbaserte næringer blir mer attraktive for framtidas arbeidskraft. Forskning viser nemlig at de viktigste kjennetegnene ved