Jeg bor i Finnmark hvor det landes og produseres mye fisk som skal ut markedet. EØS-avtalen gir Norge med