Forskningsprosjektet er presentert i boka «Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene» redigert av Arne Melchior og Frode Nilssen. EØS-avtalen vurderes opp