Det er ei kjensgjerning at opp gjennom tida, så har «kystfiske» og «kystflåten» stort sett vore det stovereine segmentet i den norske fiskeflåten. Aktørane i denne flåtegruppa har i all hovudsak hatt den politiske sympatien på si side. Metaforar som David og Goliat har vore gjengangarar i fiskeridebatten; underfortått at her var det den vesle som måtte slåst mot den store. Goliat hadde storleiken og tyngda, og alle dei våpen som trengdest for å kvitte seg med stakkaren som berre hadde slynga og steinane å hjelpe seg med.