Skjervøy kommune er Nord-Norges største havbrukskommune. Kommunens to slakterier er de to største i Troms, og til sammen utgjør volumet over 60 prosent av slaktevolumet i gamle Troms og 44 prosent i det sammenslåtte Troms og Finnmark.

Sjømateksporten fra Skjervøy utgjør over 100.000 tonn og har en vareverdi på syv milliarder kroner.

Praktisk umulig

Troms og Finnmark fylkeskommune har sendt brev til Skjervøy kommune om at fylkeskommunen planlegger å fjerne en rundtur på alle fergesamband i Troms med virkning fra 1. januar for å oppnå balanse i budsjettet for 2021. Skjervøy kommune anser ikke at det er praktisk mulig å fjerne noen rundturer for fergeforbindelsene i kommunen, hverken til Uløybukt eller Arnøya.

Dette vil særlig gå ut over næringsutviklingen i kommunen tilknytta reiseliv og sjømatproduksjon. For sambandet til og fra Arnøya er trafikkgrunnlaget stort. Sambandet er det største næringssambandet i Troms og har gjenstående vogntog flere ganger daglig.

Forslaget fra fylkeskommunen provoserer oss. Arnøy har det nest største lakseslakteriet i Troms, som alene representerer 3000 trailere tur-retur på sambandet. Det prosesseres sjømat for 1,5 milliarder kroner på Arnøya – ferskvarer som må ut i markedet i løpet av kort tid. Kapasiteten på sambandet er sprengt slik det er i dag.

Smålig

Fylkeskommunen har vedtatt ei ny og større ferge for å ta unna trafikken på sambandet. Da er det helt utenkelig at avganger ukritisk skal kuttes. Dette finner vi oss rett og slett ikke i.

I tillegg er det planlagt en større renovering av tunellene på Kågen og i Maursundet. Dette arbeidet skal pågå over en toårsperiode. Eksporten av sjømat fra Skjervøy, til en verdi på over syv milliarder kroner, må tilpasses dette arbeidet. Dette fører til at transporten av sjømat rammes hardt og planleggingen av logistikken blir utfordrende nok i seg selv.

Her har man hatt et nitidig arbeid for å tilpasse åpningstider i tunellene til et allerede skjørt og overbooket fergesamband. En reduksjon i fergetilbudet anses som en direkte trussel mot aktiviteten til Nord-Norges største havbrukskommune.

Etter at fylkeskommunen anerkjente våre store logistikkbehov ved å vedta en dobling av fergestørrelsen til Arnøya, trodde vi faktisk at vi var ferdige med denne typen smålighetsdiskusjoner.