Den siste tiden er vi konfrontert med flere historier om seksuell trakassering, fysisk og psykisk vold og mobbing av kvinnelige fiskere. Måten disse kvinnene er behandlet på, er totalt uakseptabelt.

Sildelaget vil samarbeide med resten av fiskerinæringen om et felles krafttak for å få bukt med dårlig arbeidsmiljø og trakassering.

I lys av de sterke historiene og de uakseptable forholdene som er avdekket, er det viktig for oss i Norges Sildesalgslag – som en del av fiskerinæringen – å understreke at alle fiskere har rett til et godt arbeidsmiljø.

Det ansvaret ligger først og fremst på alle som er ledere i næringen, som er redere og skippere, men organisasjonene har også et ansvar. Vi må som samlet næring ta inn over oss at vi har en jobb å gjøre.

Dette handler om mer enn den enkelte fiskebåten og den enkelte arbeidsplassen. Men det handler også om kultur og oppførsel fra hver og en av alle som har sitt daglige virke i fiskeflåten.

Vi skal jobbe for likestilling og mangfold ikke bare på båtene, men også i fiskeriorganisasjonene. Det vil kreve en endring i kultur og holdninger. Det vil også kreve et større mangfold i ledelsen i fiskeriorganisasjonene og blant de tillitsvalgte.

I Norges Sildesalgslag har vi startet et arbeid som har som mål å bidra til større andel av kvinner blant tillitsvalgte og i administrasjonen.

Norges Sildesalgslag vil gjøre vår del av jobben, og sammen med de andre organisasjonene i næringen skal vi ta et stort ansvar med å kvitte oss med trakassering og ukultur og i stedet få frem flere kvinner i næringen. Dette er en utfordring vi bare kan lykkes med om vi jobber sammen.