Viser til Rolf Bjørnar Tøllefsen sin artikkel i Fiskeribladet 1. september 2021. Det er ikke måte på hvor denne Tøllefsen jamrer og beklager seg. Er han en av disse som bare han selv hadde havet alene, så hadde alt vært nesten greit?

Denne gruppa har vært til hjelp for mange og det er ikke slik Tøllefsen sier at det er plenty med fisk i denne gruppa. Skal vi ha historien med oss må vi huske at da kvotene kom, var det fylkesbindinger som gjorde – intensjonen var i alle fall – at fisken/kvotene skulle forbli i det fylket den var registret, derfor fylkesbinding.

Det var mulig å kjøpe kvote andre steder i landet og flytte disse til Finnmark og nord Troms, men som sagt, kunne en ikke kjøpe en kvote i nord og flytte sørover. En kunne ikke engang flytte den fra et fylke til et annet.

Dette resulterte i at sør i Norge var det ikke kvoter å oppdrive. Derfor måtte fiskere fra helt sør i landet fiske torsk i nord i gruppe 2. Dette gikk helt greit i mange år, men kvantumet i gruppe 2 gikk ned, mens antall båter gikk kraftig opp.

Dette hadde i store trekk sin bakgrunn i at fiskeprisene gikk opp og mannskap på større båter begynte å gå turnus samt at mange var så effektive at de ble tidlig ferdig med torskekvotene sine.

Da kom mange av mannskapene på disse båtene inn i gruppe 2 for å ta sin del av kaka der. Kvoten i gruppe 2 består av en garantert del og litt overregulering. Med alle de «nye» båtene i gruppe 2, ble kvota her ikke bare oppfisket, men kraftig overfisket.

Det er vel for første gang på mange år at kvota i gruppe 2 foreløpig ikke er blitt oppfisket, men det er ikke på grunn av plenty med fisk som Tøllefsen prøver å selge inn, men vanskelig tilgjengelighet og store problemer med å få leveranse. Dette gjelder også for mange i gruppe 1.

Vi leste i Fiskeribladet i vinter om folk/båter som gjorde vendereis og gikk hjem uten å ha fanget en fisk på grunn av vanskelig tilgjengelighet og nesten umulig å få leveranse. Skal en følge Tøllefsen sitt resonnement, skulle disse da miste fisk/kvota fordi de ikke fanget den i år? Gruppe 2 kvota har stadig avgitt fisk til lukket gruppe/gruppe 1, så nå er det på høy tid at denne gruppa får noe av fisken tilbake.

Gruppe 2 gjør at mange sjarkfiskere fra sør i landet fremdeles kan holde på, men i år med et særdeles lite kvantum og dårlige priser, ble det svært smalhans også for ungdom under 30 år. Selv om de fikk tre tonn ekstra, ikke fikk mye å sette i banken i år.

Noe av det siste Tøllefsen presterer å si i sin artikkel, er så dumt at det henger ikke på greip i virkelighetens verden. Så dumme er da ikke folk og har aldri vært det at er du fra Husøya og utdanner deg til lege, så forventer ikke vedkommende at det bygges et sykehus der.

At en i det hele tatt kan komme på slikt, er utrolig og viser Tøllefsens argumenter for å kare til seg mest mulig fisk og da på bekostning av de som fisker i gruppe 2.

Vi skal være glade for at noen politikere ser at gruppe 2 også skal ha livets rett og at det også må være forutsigbarhet her. Da er det ikke vanskelig å anerkjenne det AP representanten Cecilie Myrseth sier. Stortinget har vedtatt at Norge skal ha en differensiert fiskeflåte og da må det også være liv laga for alle.

Fisker ifra hele landet sliter og strever hver med sitt og det bør være mest mulig likebehandling. Fiskere får ikke mer eller mindre for krona om en er fra nord eller sør.