– Det luktar trøbbel på havet

Dei største organisasjonane Fiskebåt og Norges Fiskarlag, har ikkje på noko tidspunkt teke til orde for at fiskarane skal «eige» havet og ha det for seg sjølve.

Når fiskarane ber om å få skjerma viktige fiskefelt og gyteområde, så tolkar statsråden det visst som eit krav om at fiskarane krev eigarskap eller einerett til havet.
Når fiskarane ber om å få skjerma viktige fiskefelt og gyteområde, så tolkar statsråden det visst som eit krav om at fiskarane krev eigarskap eller einerett til havet.Foto: Terje van der Meeren / Havforskningsinstituttet
Publisert 9. December 2021, kl. 11.03Oppdatert 13. December 2021, kl. 11.59