På nettsidene deira kan ein lese fylgjande: «Vårt fremste formål er å fremme dyrs rettigheter og interesser gjennom å stille