Gjennomføring av politiske slagord til praktiske samfunnsendringer, er en tidkrevende prosess. Til