– Det er så lite villaks igjen i Norge at de får plass i tre oppdrettsmerder

Forhåpentligvis er det snart slutt på de tider der oppdrettsnæringen kunne «kjøpe» kystkommunene for å kunne benytte kyst og fjord for oppdrett av laks og anadrom svartelistet regnbueørret.

Den genetiske integriteten til villaks og sjøørret er forurenset på grunn av rømming over mange tiår.
Den genetiske integriteten til villaks og sjøørret er forurenset på grunn av rømming over mange tiår.Foto: Are Stensaas.
Publisert 8. March 2022, kl. 15.00Oppdatert 15. March 2022, kl. 09.00