De tyske ubåtene U-486 og U-864 ble senket av britiske torpedoer i 1945 med bare to måneders mellomrom og sank etter å ha blitt delt i to av torpedotreffene. U-486 type VIIC ble senket 12. april og ligger på 250 meters dyp. U-864 type IXD2 ble senket 9. februar og ligger på 150 meters dyp.

Ubåtene var utrustet med G7a (T1) torpedoer, en dekkskanon (U-486 med 8.8 cm SK C/35 kanon, U-864 med 10cm SK C/32 kanon) og luftvernkanoner (3.7cm og 2.0cm). Det ligger mye ammunisjon på sjøbunnen og i vrakdelene. Håndgranater og demoleringsmateriell (høyeksplosiver) var standard utrustning.

U-486 var designet for angrep og U-864 ble bygget for logistikktransport med en enorm rekkevidde. Det er sannsynlig at U-486 var utrustet med full torpedolast (14 stk. G7a). U-864 var sannsynligvis utrustet med redusert torpedolast.

Det er riktig at krigsgraver skal respekteres og vi vet at 48 mann gikk ned med U-486 og 73 mann gikk ned med U-864, men verden er blitt bevisst på hva forurensning kan medføre til, og i dag stilles det tydelige krav til å beskytte, bevare og forbedre vannmiljøet. Politikere og fagmiljøer har i over 17 år vært usikre og nervøse for at heving av U-864 mislykkes, til innbyggernes fortvilelse.

Ubåten ved Fedje. Foto: Kystverket

Norges Miljøvernforbund (NMF) er tydelig på at farlig avfall ikke skal ligge. Som et risikoreduserende tiltak er det fullt mulig å «øve» på å heve U-486, for også denne ubåt inneholder forurensende masse som også utgjør en fysisk hindring. Ervervet kunnskap og erfaring med å heve U-486 og håndtering av ammunisjonslast (inkludert G7a torpedoene) vil være meget nyttig i det videre arbeidet med å heve U-864.

Lokasjon, dybde, alder, ammunisjonslast, våpen, type materialer og tilstanden på vrakdelene er så å si identiske. Ammunisjonen håndteres av forsvarets minedykkere uten problem, en fin øving og trening. Gjenstående X-faktor er 67 tonn flytende kvikksølv i og ved U-864.

Ekspertutvalget utreder tekniske muligheter for å heve U-864 sikkert nok. Utredningen må også inkludere fjerning av mest mulig ammunisjon (inkludert torpedoer) og flytende kvikksølv fra omkringliggende sedimenter. Oppgaven er stor, men flytende kvikksølv innblandet med ammunisjon skal ikke bli liggende i et «sjødeponi» som utgjør en konstant trussel og risiko i flere tusen år.

NMF presiserer at deponi på land inneholdende flytende kvikksølv er strengt ulovlig, noe som er forankret i avfalls – og deponidirektivet. I sjøen hjemles ikke disse direktiver, men det gjør det vel så strenge vanndirektivet. Det er kun et retningsvalg og det er å bedre vannmiljøets tilstand!

Norges Miljøvernforbund (NMF) foreslår at U-486 heves for derigjennom erverve kunnskap før Generalprøven på U-864. Et risikoreduserende tiltak og en «vinn-vinn» situasjon for folk og miljø.