Havbruksnæringa har gjennom fleire år blitt hengt ut for høge dødelighetstall for oppdrettslaks. Dyrevern- og miljøorganisasjoner har anklaga næringa for ikke å ta dyrevelferd på