Myrseth lar det i et innlegg i diverse mediene gå sport i halvsannheter og unøyaktigheter. Det er vanskelig å vite hva som er årsaken til behovet for å fremstille saker uriktig, men det kan ikke stå uimotsagt.

Myrseth påstår at trålerne har fått ca. 7500 tonn fisk på bekostning av kystflåten. Det er ikke sant. Helt enkelt er det slik at kystflåten i 2021 får en større andel av kvoten enn årene før.